Základní údaje
 
Vyhledávání
 
Volná lůžka
 
Adresáře
 
Statistické výstupy
 
Komunitní / střednědobé plánování soc. služeb
 
home

Správa portálu

Portál vznikl v rámci projektu "Zajištění vzdělávání metodiků a koordinátorů sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené" jako veřejná zakázka zadaná Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky, Odborem sociálních služeb v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ), opatření 2.1. - Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí.

Realizátorem projektu byla Ostravská univerzita v Ostravě, katedra sociální práce Zdravotně sociální fakulty, která byla do ukončení projektu i správcem portálu.

Projekt byl ukončen 30. července 2007 a následně byla správa portálu předána MPSV.

Administraci údajů obsažených v databázi portálu si zajišťuje každý registrovaný subjekt sám.

 
 

Přihlášení
Login:
Heslo:
 
 
Registrace a přihlášení
 
Aktuality
 
Nabídka pracovních míst
 
Informační zdroje a dokumenty
 

FAQ | technická podpora