Základní údaje
 
Vyhledávání
 
Volná lůžka
 
Adresáře
 
Statistické výstupy
 
Komunitní / střednědobé plánování soc. služeb
 
home

Publikace

Manuál transformace ústavů (2013-06-24 13:44:20)

Nová publikace Manuál transformace ústavů je určena zadavatelům a poskytovatelům sociálních služeb. Tedy těm, kteří nesou zodpovědnost za systém, podobu a změny sociálních služeb a těm, kteří poskytují sociální služby v institucích ústavního typu. 

Manuál má napomoci uplatnění strategií a politik sociálního začleňování a dosažení souladu praxe s právním řádem. Materiál čerpá z poznatků získaných v projektu Podpora transformace sociálních služeb, využívá dosavadní zkušenosti s transformací ústavních zařízení pro lidi s postižením a informace získané předchozí prací řady odborníků a týmů.

První díl manuálu přináší shrnutí základních důvodů, které vedly k přijetí deinstitucionalizace sociálních služeb, druhý díl manuálu nabízí konkrétní metodiky, postupy a řešení pro transformaci ústavu. 

Tato publikace je výsledkem práce řady odborníků, kteří se na tvorbě jednotlivých materiálů podíleli jako členové pracovních skupin, externí konzultanti, oponenti nebo jako zpracovatelé části textu. Dokumenty, které vznikaly v průběhu projektu, byly ověřovány v praxi a diskutovány se zástupci státní a krajské správy, samosprávy, pracovníky ústavů a komunitních služeb, s uživateli a pečujícími osobami.   

 

Vydalo: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2, www.mpsv.cz/cs/7058

Publikace byla vytvořena Národním centrem podpory transformace sociálních služeb v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Podpora transformace sociálních služeb. Činnost Národního centra podpory transformace sociálních služeb zajistila firma 3P Consulting, s. r. o. 

1. vydání, Praha 2013
ISBN: 978-80-7421-057-0

Pro zobrazení odkazů ke stažení klikněte zde

 

Dobrá praxe opatrovnictví a poskytování podpory při právních úkonech a při rozhodování (2013-06-24 13:20:14

Pro opatrovníky, poskytovatele sociálních služeb, podpůrce, poskytovatele neformální podpory a pro ty, kteří podporu při rozhodování využívají

Vydalo: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2, www.mpsv.cz/cs/7058

Publikace byla vytvořena Národním centrem podpory transformace sociálních služeb v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Podpora transformace sociálních služeb. Činnost Národního centra podpory transformace sociálních služeb zajistila firma 3P Consulting, s. r. o. Publikaci zpracoval subdodavatel zakázky Quip – Společnost pro změnu.

Autorský kolektiv:

Radka Čebišová, Rela Chábová, Milena Johnová, Dana Kořínková, Veronika Škopová

Oponenti odborné části publikace: Zuzana Durajová, Barbora Rittichová

1. vydání, Praha 2013
ISBN 978-80-7421-053-2 

Publikaci pro čtení přímo v prohlížeči zobrazíte zde.

Pro zobrazení souboru ke stažení ve formátu pdf. klikněte zde.

 

Encyklopedie sociální práce (2013-06-20 09:21:50)

Encyklopedie sociální práce (ESP) přináší přes 200 hesel ze všech oblastí sociální práce. ESP je postavena na interakčním pojetí sociální práce.

Jedinečnost sociální práce spočívá v tom, že operuje v poli mezi klientem a jeho sociálním prostředím; pracovník je v obecném smyslu mediátorem mezi jednotlivcem a společností. Jeho úkolem je napomáhat sociálnímu fungování klientů a pomáhat společnosti, aby citlivě reagovala na potřeby svých členů. Tato dvojitá mediační role je role angažovaná. Je zakotvená hodnotově v náboženství nebo v humanitních ideálech. V podobě tematicky uspořádaných samostatných hesel poskytuje toto rozsáhlé dílo přehled psychologických a sociologických teorií a přístupů s dopadem do sociální práce, náboženský, filozofický a společenský kontext oboru. Přináší přehled klíčových pojmů, technik a metod sociální práce, ohrožených skupin a poskytovaných služeb. Samostatnou část tvoří hesla charakterizující profesi sociálního pracovníka a hesla zabývající se výzkumem v oblasti sociální práce. ESP reflektuje domácí vývoj oboru v evropském kontextu a zohledňuje i širší mezinárodní zřetel. Hesla popisují daný jev a jeho historii, hodnotová východiska, aplikační možnosti a výzkum.

Doc. PhDr. Oldřich Matoušek, editor knihy, je vedoucím katedry sociální práce FF UK v Praze. Má za sebou dlouholetou praxi klinického psychologa a psychoterapeuta, zabýval se výzkumy školství a mládeže i organizací programů pro rizikové děti a mládež. Je autorem řady odborných knih a publikací, v posledních letech zejména z oblasti sociální práce.

Spoluautory jsou další přední odborníci v oblasti sociální práce a souvisejících oborů z vysokých škol i praxe: Libor Musil, Pavel Navrátil, Igor Tomeš, Martin Smutek, Alois Křišťan, Helena Válková, Radka Janebová, Kateřina Kubalčíková, Hana Pazlarová, Hana Janečková a další.

Publikaci naleznete na Heureka.cz

 
 

Přihlášení
Login:
Heslo:
 
 
Registrace a přihlášení
 
Aktuality
 
Nabídka pracovních míst
 
Informační zdroje a dokumenty
 

FAQ | technická podpora